Włókniarz Zgierz - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Ostatnie spotkanie

Nie wprowadzono danych o ostatnich meczach.

Wyniki

Brak danych.

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 7, wczoraj: 49
ogółem: 1 006 503

statystyki szczegółowe

Kalendarium

24

09-2018

pon.

25

09-2018

wtorek

26

09-2018

środa

27

09-2018

czwartek

28

09-2018

piątek

29

09-2018

sobota

30

09-2018

niedziela

Losowa galeria

Górski\"A\" Turniej Beach Soccer Junior Stegna 2010
Ładowanie...

Aktualności

Jutro rozstrzygnie się przyszłość "Włókniarza"

  • autor: maciucha, 2017-03-15 22:20

Już jutro znana będzie przyszłość 70-letniego ZKS "Włókniarz" Zgierz. Przypominamy, że w styczniu 2016 roku na Walnym Zebraniu podsumowana została działalność władz statutowych Klubu, które w wyniku złożonych sprawozdań  i głosowania członków uzyskały absolutorium za poprzedni okres działalności. Nowy Zarząd deklarował wytężoną pracę dla dobra Klubu. Sielanka trwała jednak krótko. Już w maju rezygnację ze sprawowanej funkcji Prezesa złożył Robert Bieliński. Rezygnacja została przyjęta większością głosów, dopiero później okazało się, że dla pewności, aby rezygnacja ta została przyjęta, co najmniej 2 członków  o posiedzeniu Zarządu nie zostało w sposób formalny i przyjęty wcześniej przez Zarząd powiadomionych. Kolejny krok to powołanie nowego Prezesa w osobie Remigiusza Fussa- wcześniejszego vice Prezesa, który szantażując, że w randze vice prezesa nie podpisze umowy z miastem Zgierz na dofinansowanie wyjazdu 50 dzieci na obóz sportowy w Kołobrzegu, wymusza na członkach Zarządu wybór swojej osoby na stanowisko Prezesa. Jednocześnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stefan Wieczorek przy biernej i nieświadomej niczego pozytywnej opinii członka Komisji Justyny Zielińskiej doprowadza do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w  Zgierzu fałszerstwa polegającego na zgłoszeniu do rejestru członków Komisji Rewizyjnej Pana Mariusza Zydlera, który o tym fakcie(bez jego zgody) dowiaduje się w październiku! Kolejne działania osób, które zupełnym przypadkiem są działaczami tej samej partii to upoważnienie jednej z osób do działań finansowych w banku obsługującym rachunek Klubu, mimo braku uchwały Zarządu Klubu. W międzyczasie ze swoich funkcji w Zarządzie Klubu na znak dezaprobaty dla jego działań, rezygnacje składają 4 członkowie Zarządu Klubu. To nie przeszkadza jednak wytrwałym działaczom, którzy w sile 3 osób, w tym 2 wybranych przez Walne Zebranie dbać o przyszłość Klubu. Ich działania i włożony w przyszłość Klubu trud, już jutro ocenią jego członkowie. Ponieważ jednak dalecy jesteśmy od "dzielenia skóry na niedźwiedziu" , i ufamy w mądrość członków Klubu, pozwolimy sobie na przypomnienie nazwisk niezłomnych bojowników o wolność "Włókniarza". Są to: Prezes Zarządu- Remigiusz Fuss, vice prezes -Bartosz Gawrych, członek Zarządu - Aneta Boniecka, oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej od 8 lat - Pan Stefan Wieczorek.

Reszta w głowach Członków Klubu. Powodzenia!


Lista osób uprawnionych do głosowania

  • autor: maciucha, 2017-03-15 09:38

Możemy już podać pełną listę osób uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Zebraniu Członków Klubu ZKS "Włókniarz" w dniu 16 marca 2017 roku. Z uwagi na fakt, że w okresie od poprzedniego Walnego Zebrania Członków, które odbyło się w dniu 15 stycznia 2016 roku nie ma podjętej żadnej uchwały Zarządu Klubu o przyjęciu w poczet członków nowych osób, bądź też skreślenia  kogokolwiek z listy członków, przyjęto zasadę, że osobami uprawnionymi są wszyscy członkowie, którzy byli uprawnieni do głosowania w poprzednim Walnym Zebraniu, oraz spełniający warunki członka  nowi zawodnicy Klubu zgłoszeni do rozgrywek na wszystkich szczeblach, o czym mówi Paragraf 10, punkt 3 Statutu Klubu.

Lista osób uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Klubu ZKS „Włókniarz” w dniu 16 marca 2017 roku.

 

Lp.

Nazwisko

Imię

Funkcja

Podpis

1

Adamski

Bogdan

członek

 

2

Barylak

Zuzanna

siatkarka

 

3

Bieliński

Robert

członek

 

4

Bistuła

Henryk

członek

 

5

Boniecka

Aneta

członek

 

6

Bednarek

Zofia

członek

 

7

Bugała

Dawid

zawodnik

 

8

Chanczak

Tomasz

członek

 

9

Chrzanowski

Maciej

członek

 

10

Domińczak

Sławomir

trener

 

11

Dzwonowski

Andrzej

członek

 

12

Fuss

Remigiusz

członek

 

13

Gawrych

Bartosz

członek

 

14

Grzegorczyk

Jakub

członek

 

15

Grąbkowski

Bartosz

trener

 

16

Grotek

Bogdan

członek

 

17

Gadomski

Kamil

zawodnik

 

18

Gogolewski

Bartosz

zawodnik

 

19

Gunia

Marcin

zawodnik

 

20

Janiszewski

Sławomierz

członek

 

21

Jakóbiak

Patryk

członek

 

22

Juszczak

Paweł

trener

 

23

Jasiński

Daniel

zawodnik

 

24

Kaczuk

Dominik

zawodnik

 

25

Kaczuk

Robert

członek

 

26

Kaftan

Rafał

członek

 

27

Kozak

Marcin

zawodnik

 

28

Karpiński

Miłosz

zawodnik

 

29

Kochański

Piotr

członek

 

30

Marciniak

Wojciech

członek

 

31

Mastalska

Marta

członek

 

32

Mazurkiewicz

Roman

członek

 

33

Mereć

Patryk

zawodnik

 

34

Muras

Adam

członek

 

35

Matynia

Dominik

członek

 

36

Maksymowicz

Radosław

zawodnik

 

37

Nowacka-Kropp

Agnieszka

członek

 

38

Nowakowski

Michał

zawodnik

 

39

Okulska

Wiktoria

członek

 

40

Pachnowski

Sławomir

trener

 

41

Mamińska

Zuzanna

siatkarka

 

42

Płóciennik

Michał

zawodnik

 

43

Raj

Jakub

zawodnik

 

44

Rechenek

Marek

członek

 

45

Sadowski

Grzegorz

zawodnik

 

46

Stolarek

Karolina

członek

 

47

Świątczak

Krzysztof

członek

 

48

Świątczak

Łukasz

zawodnik

 

49

Ślaski

Marcin

zawodnik

 

50

Szczepaniak

Michał

zawodnik

 

51

Szymański

Marcin

zawodnik

 

52

Tomczak

Maria

członek

 

53

Talarowska

Agnieszka

siatkarka

 

54

Talarowska

Aleksandra

siatkarka

 

55

Truszkiewicz

Maciej

zawodnik

 

56

Truszkiewicz

Zbigniew

trener

 

57

Romańska

Natalia

siatkarka

 

58

Wojtczak

Adam

trener

 

59

Wojciechowski

Aleksander

zawodnik

 

60

Wieczorek

Stefan

członek

 

61

Witczak

Mieczysław

członek

 

62

Wojtysiak

Witold

członek

 

63

Zielińska

Justyna

członek

 

64

Zieliński

Patryk

zawodnik

 

65

Zydler

Mariusz

członek

 

66

Borkowski

Piotr

zawodnik

 

67

Urbanowicz

Kamil

zawodnik

 

68

Karasiński

Marcin

trener

 

69

Giernalczyk

Stanisław

członek

 

70

Człapiński

Paweł

trener

 

71

Zatorski

Maciej

zawodnik

 

72

 

 

 

 

73

 

 

 

 

74

 

 

 

 

 


Nadzwyczajne Walne Zebranie

  • autor: maciucha, 2017-03-12 20:13

 

Mecenas Piotr Paduszyński ustanowiony Kuratorem ZKS „Włókniarz”(postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS z dnia 23 lutego 2017 r sygn.akt XX Ns Rej. KRS 35040/16/679) uprzejmie informuje , iż w dniu 16 marca 2017 roku o godzinie 18.30 w pierwszym terminie i o godzinie 19.00 (drugi termin w przypadku braku kworum) w Sali bankietowej „Balentino” przy ul. Piątkowskiej 83R w Zgierzu, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ZKS „Włókniarz” w celu wyboru nowego Zarządu Klubu.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:

  • Wybór Zarządu Klubu.


Wstępny termin Walnego Zebrania

  • autor: maciucha, 2017-03-08 20:12

Życzeniem Kuratora Klubu Pana Mecenasa Piotra Paduszyńskiego jest jak najszybsze zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i wybranie nowych statutowych władz Klubu, które w gronie aktywnych członków Klubu doprowadzą do normalizacji obecnej sytuacji i spowodują  jego normalne funkcjonowanie. Pierwszy proponowany przez Kuratora termin to data 16 marca 2017 roku. Czasu jest bardzo mało, ale stanowisko Kuratora jest jednoznaczne: " ja zwołuję zgodnie z posiadanymi uprawnieniami Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, a wy członkowie Klubu wybieracie nowe Władze statutowe, które w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Klubu we własnym zakresie rozwiązują nabrzmiałe problemy i kłopoty".  Trudno nie zgodzić się z tą opinią. Jeżeli ocena działalności poprzednich władz statutowych za okres poprzedniego roku będzie pozytywna, jest oczywistym, że osoby, które nie złożyły rezygnacji z piastowanych społecznie funkcji bez problemu wejdą w skład nowych władz. Gdyby jednak ocena ta była negatywna, to nie ma dla nich raczej miejsca w strukturach klubu. Ale o tym  udzieleniem, bądź nie absolutorium, zadecydują członkowie klubu po przedstawionych im sprawozdaniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.


Jest Kurator w Klubie!

  • autor: maciucha, 2017-03-07 21:23

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pismo od Starosty Powiatu Zgierskiego, że wniosek 1/3 członków Klubu, poparty przez Starostwo o ustanowienie znanego zgierskiego adwokata Piotra Paduszyńskiego  Kuratorem Klubu został przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia rozpatrzony pozytywnie. Jakie będą działania Kuratora będziemy informować na bieżąco naszych członków i sympatyków. Postaramy się podawać tylko sprawdzone u źródeł fakty, bez komentowania, gdyż to, jak i wyciąganie z tych faktów wniosków pozostawiamy ocenie czytelników.

Fakty na dzień dzisiejszy nie są niestety optymistyczne.

1. Włókniarz nie otrzymał  na chwilę obecną dotacji na rok 2017. Powody są 2 , ale podajemy tylko pierwszy, bo drugi w tej sytuacji jest bez znaczenia -  brak rozliczenia dotacji za rok 2016 otrzymanej z Urzędu Miasta i Gminy Zgierz w wysokości 78 000 zł na piłkę nożną i 8 000 zł na piłkę siatkową (rozliczenie składało się z 2 sprawozdań częściowych, za I i II półrocze. Pierwsze półrocze zostało rozliczone i przyjęte przez Wydział Sportu, natomiast na temat II półrocza pracownicy Wydziału milczą jak zaklęci).

2. Nieprawidłowości w ZUS i Urzędzie Skarbowym polegające na  niedostarczaniu zwolnień lekarskich, braku rejestracji poszczególnych pracowników, nie wyrejestrowaniu pracowników po zakończonym okresie umowy, nie złożeniu rocznego sprawozdania  za rok 2016( termin złożenia do Urzędu Skarbowego - koniec stycznia, termin dostarczenia PIT 11 pracownikom - koniec lutego). - na dzisiaj nieznane są kwoty zadłużenia.

3. Drobne zaległości wobec kontrahentów:

- za letni obóz w Kołobrzegu - 7200 zł

- za transport do Kołobrzegu - 3250 zł

- za Wigilię klubową - 2500 zł

- za węgiel - 840 zł

-za prąd - 530 zł

- za dzierżawę terenów - około 3 000 zł

4. Trzy sprawy w Sądzie Pracy na łączną kwotę około 6000 zł.

To na razie tyle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zamiast Walnego Zebrania, Kurator w klubie!

  • autor: maciucha, 2016-10-29 11:30

Starostwo Powiatowe w Zgierzu w odpowiedzi na złożony wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, poinformowało, że zgodnie z prawem o stowarzyszeniach złożyło do Sądu wniosek o ustalenie dla Klubu Kuratora. Kurator ma na zwołanie takiego Zebrania okres 6 miesięcy i będzie wynagradzany z budżetu Klubu.


Informacja o działaniu Dyrektora Klubu

  • autor: maciucha, 2016-10-27 11:30

                                                                                                                                                             Zgierz,27.10.2016

Henryk Bistuła

Dyrektor Klubu

ZKS Włókniarz                                                                                                                                Władze Statutowe

                                                                                                                                                             ZKS Włókniarz

 

 

                Działając w interesie Klubu , informuję Władze Statutowe, że w dniu dzisiejszym w obecności Pracownika Gospodarczego  Pana Andrzeja Dzwonowskiego o godzinie 12,00 otworzymy  pocztę przychodzącą do Klubu, oraz zaplombowaną szafkę z dokumentacją osobową pracowników.

Działanie to jest konieczne z powodu skarg pracowników na niewywiązywanie się pracodawcy ze swoich obowiązków wobec nich, ZUS i PUP. Istnieje również duże zagrożenie dla przyszłości Klubu , które spowodować mogą nieuregulowane zobowiązania wobec kontrahentów i innych podmiotów.


Archiwum aktualności


Reklama

Tabela ligowa

łódzkie » IV liga

Statystyki drużyny

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.