Włókniarz Zgierz - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Ostatnie spotkanie

Nie wprowadzono danych o ostatnich meczach.

Wyniki

Brak danych.

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 27, wczoraj: 305
ogółem: 946 794

statystyki szczegółowe

Kalendarium

23

10-2016

niedziela

24

10-2016

pon.

25

10-2016

wtorek

26

10-2016

środa

27

10-2016

czwartek

28

10-2016

piątek

29

10-2016

sobota

Losowa galeria

Rugby na \"Włókniarzu\"
Ładowanie...

Aktualności

Pismo do Komisji Rewizyjnej

  • autor: maciucha, 2016-10-17 13:12

Henryk  Bistuła                                                                                                  Zgierz, 17. 10. 2016

Dyrektor ZKS Włókniarz                                                                                Komisja Rewizyjna

                                                                                                                          Klubu ZKS Włókniarz

 

 

                               W dniu dzisiejszym otrzymałem potwierdzenie, że do chwili obecnej nie odbyło się żadne posiedzenie Komisji Rewizyjnej dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu w sprawie powołania nowych statutowych władz Klubu.  Zwołania czegoś, co w przypadku rezygnacji 5 członków Zarządu Klubu jest statutowym obowiązkiem Komisji Rewizyjnej. O zaistniałej sytuacji informowałem Komisję Rewizyjną w dniu 21 września br. Brak działania i podjęcia uchwały w tym temacie świadczy jednoznacznie o działaniu na szkodę Klubu i skutkować może wyciągnięciem konsekwencji statutowych, oraz zgłoszeniem świadomego działania na szkodę Klubu do odpowiednich władz.         

Dlatego też jeżeli data zebrania nie zostanie do dnia 21 października 2016 ogłoszona publicznie, to działając w zgodzie ze Statutem Klubu zostanie to zgłoszone jako działanie Komisji Rewizyjnej na szkodę Klubu i jako następne  działanie zostanie ogłoszone zgodne ze Statutem zwołanie    Nadzwyczajnego  Walnego Zebrania Członków ZKS Włókniarz przez  1/3 członków Klubu, o czym mówią odpowiednie zapisy Statutu.

 

 

                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                            Henryk Bistuła                                                                                                                                                           


Idzie nowe!

  • autor: maciucha, 2016-10-16 17:45

Prawdopodobnie dojdzie do przełomu w aktualnej sytuacji organizacyjnej Klubu. Wszystko wskazuje, że dzięki operatywności pewnych ludzi działających w strukturach Klubu na Włókniarzu kręcony będzie sensacyjno-przygodowy film pod roboczym na razie tytułem " Włókniarz nocą". Scenariusz przewiduje m.in. włamania do klubu, zaginięcie dokumentów, tajne spotkania i wiele, wiele innych. Wszystko to rozgrywa się w godzinach wieczorno-nocnych. Zakończenie będzie bardzo prozaiczne. Dobro zwycięży zło, Włókniarz będzie rósł w siłę a jego operatywnym działaczom będzie się żyło dostatnie. Prawda, że to będzie przebój??? Idzie nowe!!! Pozostaje tylko pytanie. Czy scenariusz filmu zostanie zrealizowany i jak w swoje role wcielą się główni aktorzy.


wniosek o urlop-pismo do członków Klubu- uczestników...

  • autor: maciucha, 2016-10-11 12:14

                                                                                                        Zgierz, 11 października 2016

 

Henryk Bistuła

Dyrektor ZKS Włókniarz

                                                                                                                      Nadzwyczajne Walne

                                                                                                                      Zebranie   Członków             

                                                                                                                                 ZKS Włókniarz

 

                Z uwagi na fakt, że w dniu wczorajszym zakończyłem długotrwałe leczenie i uzyskałem zgodę lekarza medycyny pracy na podjęcie obowiązków nałożonych na mnie umową o pracę zawartą ze Zgierskim Klubem Sportowym „Włókniarz”, w dniu dzisiejszym zgłosiłem się do biura Klubu w celu podjęcia pracy na swoim stanowisku. Stwierdziłem jednak brak komputera klubowego  oraz laptopa  zakupionego dla potrzeb  prowadzonej księgowości. Dowiedziałem się również, że Pani Karolina Stolarek zatrudniona przez Klub na podstawie umowy  o prace interwencyjne z Powiatowym Urzędem Pracy na stanowisku mojej asystentki mimo, że istniała pilna potrzeba wykonywania przez nią swoich obowiązków została wysłana na urlop wypoczynkowy. Fakty te oraz zaplombowane w dniu wczorajszym o godzinie 19,10 szafki z dokumentacją, świadczą jednoznacznie o działaniach uniemożliwiającym mi wykonywanie obowiązków pracowniczych.

Dlatego też składam na ręce Członków Walnego Zebrania wniosek urlopowy od 11 października do 31 października tj. 15 dni roboczych, ufając że do tego terminu odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu.

 

 

 

                                                                                                                                  Henryk Bistuła


Pismo do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

  • autor: maciucha, 2016-09-21 20:28

 

Henryk Bistuła                                                                                                Uniejów, 21 września 2016

Dyrektor  Klubu

ZKS Włókniarz

                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                    Rewizyjnej Klubu ZKS

                                                                                   Włókniarz

                                                                                    Stefan Wieczorek

Panie Przewodniczący!

 

                W dniu dzisiejszym dotarła do mnie wiadomość o rezygnacji z funkcji członków Zarządu  Klubu Panów: Rafała Kaftana, Tomasza Kucharskiego oraz Roberta Kaczuka. Ponieważ wcześniej swoje rezygnacje złożyli Panowie Robert Bieliński oraz Mariusz Zydler i moja osoba, więc Zarząd Klubu na dzień dzisiejszy liczy 2 członków wybranych przez Walne Zebranie- Remigiusz Fuss i Aneta Boniecka oraz dokooptowany przez Zarząd Pan Bartosz Gawrych. Zaistniała sytuacja  utraty przez Zarząd zdolności podejmowania uchwał i kierowania Klubem wymusza na Panu pilną potrzebę działań zgodnych ze Statutem Klubu, czyli zwołania w ustawowym terminie  30 dni od zaistnienia podmiotowej sytuacji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu w celu wyboru nowych władz statutowych Klubu. Jednocześnie wzywam Pana do zabezpieczenia w siedzibie Klubu dokumentów istotnych do dalszego funkcjonowania Klubu a przede wszystkim protokołów z dotychczasowych posiedzeń Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

W trosce o dobro Klubu proszę również Pana o poproszenie  Pani Anety Bonieckiej i Panów Remigiusza Fussa  oraz Bartosza Gawrycha o niepodejmowanie żadnych strategicznych działań dotyczących przyszłości Klubu. Działania te w sytuacji, kiedy Zarząd stracił zdolność decyzyjną mogą zostać potraktowane jako działania na szkodę Klubu.

 

 

                               Z poważaniem:                                                                Henryk  Bistuła


Stanowisko Henryka Bistuły na temat obecnej sytuacji w...

  • autor: maciucha, 2016-09-17 15:23

Henryk Bistuła                                                                                            Uniejów, 15 września 2016

Dyrektor Klubu

Członek Zarządu Klubu

                                                                                                                         Prezes Zarządu Klubu

                                                                                                                                   ZKS Włókniarz

                                                                                                                                   Remigiusz Fuss

 

 2 godziny temu tj. o 12,15 odczytałem informacje, które od Pana otrzymałem za pomocą sms.             I nie wiem śmiać się czy płakać. Był Pan wczoraj wieczorem w Klubie po zaistniałej sytuacji z Panią Boniecką. Ja byłem za ścianą i co? I nic. Sporządza Pan o godz.21,25 notatkę-14.09, o której informuje Pan wybrane i sobie przychylne osoby, wysyła  ją jak wynika z treści o godzinie 5,55 w dniu dzisiejszym informując mnie o fakcie  niedopuszczalnego zdaniem Komisji Śledczej w osobach Pana, Anety Bonieckiej, Bartosza Gawrycha- członków Zarządu Klubu i Stefana Wieczorka-Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zachowania polegającego na posiadaniu nośnika pamięci poza Klubem. Nośnika czegoś o czym Pan nawet nie wie, że nie był własnością Klubu. Służył do prowadzenia raportów kasowych w okresie, kiedy odpowiadałem za finansowe sprawy klubu. Był i jest moją polisą na życie dotyczącą spraw finansowych  w klubie. Pani Boniecka  nie posiada żadnego umocowania prawnego zgodnego ze Statutem  do działań finansowych w Klubie. Nie może więc być osobą, której przekażę w/w nośnik.  Przekazanie nośnika może nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Klubu, który dziwnym zbiegiem okoliczności przestał mieć swoje spotkania, mimo że w okresie wakacyjnym do takich spotkań dochodziło co kilka dni. Jeżeli taka będzie wola Zarządu, chętnie się do niej przychylę. Oczywiście po powrocie z leczenia sanatoryjnego. Powtarzam: Zarządu a nie jego części. Zresztą o uprawnieniach Pani Bonieckiej pisałem już w poprzednim piśmie do Pana Prezesa. Dla jasności dodam: osobą uprawnioną do działań finansowych są: Prezes, vice Prezesi (Panowie Gawrych i Kucharski) oraz ewentualnie uprawniony członek Zarządu. Tylko, że uprawnienie następuje poprzez przyjęcie stosownej Uchwały przez Zarząd Klubu a nie poprzez udzielenie takich uprawnień konkretnej osobie przez Prezesa). O podjęciu stosownej umocowanej prawnie uchwale mówi  paragraf 20, pkt.6 Statutu Klubu.   Jeżeli natomiast chodzi o dokumenty (ich oryginały) będące własnością klubu to jedynymi osobami , które te oryginały posiadają poza siedzibą Klubu jest Pan Panie Prezesie i Pani Boniecka. Są to m.in.: protokoły z posiedzeń Zarządu Klubu, faktury wystawiane na Klub. Na zaistniałe fakty są świadkowie i nie sądzę, aby były to działania zgodne z prawem. Reasumując w zaistniałej sytuacji  jaka ma miejsce w Klubie, nie widzę dalszej możliwości sprawowania mandatu Członka Zarządu Klubu i z dniem          e-mailowego otrzymania tej wiadomości przez Pana Prezesa mandat ten składam. Ponieważ jednak obawiam się kolejnego manipulowania faktami, oraz kolejnych działań mających zdyskredytować moją działalność na rzecz Klubu pozwalam sobie na upublicznienie tego pisma na stronie Klubowej dostępnej wszystkim osobom dla których Włókniarz nie jest tylko pustym słowem i nie służy jako odskocznia do innych działań .

                                                                                 Henryk  Bistuła


Zmiany we władzach Klubu

  • autor: maciucha, 2016-08-29 17:48

Informujemy, że aktualne władze Klubu zgodne z wyciągiem z Rejestru Stowarzyszeń tworzą:

Zarząd Klubu:

Prezes Klubu - Remigiusz Fuss

vice Prezes - Bartosz Gawrych

vice Prezes - Tomasz Kucharski

członek -       Aneta Boniecka

członek -       Rafał  Kaftan

członek  -      Henryk Bistuła

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Stefan Wieczorek

członek             -  Justyna  Zielińska

członek             -  Mariusz  Zydler

 


Dofinansowanie w ramach profilaktyki uzależnień

  • autor: maciucha, 2016-06-28 10:02

Informujemy, że otrzymaliśmy druki dofinansowania w ramach programu profilaktyki uzależnień. Po druki mogą się zgłaszać rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na dziecko. Dofinansowanie wynosi po 27 zł za każdy dzień trwania obozu.


Archiwum aktualności


Reklama

Tabela ligowa

łódzkie » IV liga

Statystyki drużyny

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.