Włókniarz Zgierz - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Ostatnie spotkanie

Nie wprowadzono danych o ostatnich meczach.

Wyniki

Brak danych.

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 9, wczoraj: 241
ogółem: 967 045

statystyki szczegółowe

Kalendarium

23

02-2017

czwartek

24

02-2017

piątek

25

02-2017

sobota

26

02-2017

niedziela

27

02-2017

pon.

28

02-2017

wtorek

01

03-2017

środa

Losowa galeria

Derby Zgierz: Włókniarz Zgierz - MKP Zgierz
Ładowanie...

Aktualności

Zamiast Walnego Zebrania, Kurator w klubie!

  • autor: maciucha, 2016-10-29 11:30

Starostwo Powiatowe w Zgierzu w odpowiedzi na złożony wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, poinformowało, że zgodnie z prawem o stowarzyszeniach złożyło do Sądu wniosek o ustalenie dla Klubu Kuratora. Kurator ma na zwołanie takiego Zebrania okres 6 miesięcy i będzie wynagradzany z budżetu Klubu.


Informacja o działaniu Dyrektora Klubu

  • autor: maciucha, 2016-10-27 11:30

                                                                                                                                                             Zgierz,27.10.2016

Henryk Bistuła

Dyrektor Klubu

ZKS Włókniarz                                                                                                                                Władze Statutowe

                                                                                                                                                             ZKS Włókniarz

 

 

                Działając w interesie Klubu , informuję Władze Statutowe, że w dniu dzisiejszym w obecności Pracownika Gospodarczego  Pana Andrzeja Dzwonowskiego o godzinie 12,00 otworzymy  pocztę przychodzącą do Klubu, oraz zaplombowaną szafkę z dokumentacją osobową pracowników.

Działanie to jest konieczne z powodu skarg pracowników na niewywiązywanie się pracodawcy ze swoich obowiązków wobec nich, ZUS i PUP. Istnieje również duże zagrożenie dla przyszłości Klubu , które spowodować mogą nieuregulowane zobowiązania wobec kontrahentów i innych podmiotów.


Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków...

  • autor: maciucha, 2016-10-25 11:12

 

                                    Zgierz, 23 października 2016
Członkowie Klubu
ZKS  „Włókniarz”
                                                                                                           Pan 
                                    Bogdan Jarota
                                    Starosta Powiatu Zgierskiego

                                                            
Dotyczy: Wniosek 1/3 Członków Klubu uprawnionych do głosowania w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu- zgodnie z par. 18, pkt 4 Statutu Klubu.

Działając w zgodzie ze Statutem zatwierdzonym przez Starostę Powiatu Zgierskiego, w trosce o dalszy byt Klubu, my członkowie Zgierskiego Klubu Sportowego „Włókniarz”, informujemy, że jesteśmy zmuszeni z własnej inicjatywy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
Powodem naszego działania są następujące fakty:
1.    W dniu 21 września na stronie internetowej Klubu ukazała się informacja, że z 7 osobowego składu Zarządu wybranego na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w styczniu br. rezygnację z zajmowanych stanowisk złożyło 5 członków Zarządu. Byli to: Robert Bieliński, Mariusz Zydler, Rafał Kaftan, Henryk Bistuła, Tomasz Kucharski . Zgodnie ze Statutem Klubu par. 18, pkt 4 w zaistniałej sytuacji Zarząd stracił możliwość statutowego kierowania Klubem.
2.    Kolejnym statutowym działaniem Klubu w zaistniałej sytuacji powinna być pilna reakcja Komisji Rewizyjnej, która w swoich prawach i obowiązkach ma 30 dni na podjęcie uchwały i ogłoszenie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w celu wyboru nowych Władz Klubu.
3.    Niestety w/w  data minęła  a Klub w swoich działaniach nie wykonał tego statutowego ruchu, czyli nie ogłosił żadnego terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
4.    Działanie to ma wszelkie znamiona działania na szkodę Klubu i winno być rozliczone przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu.
5.    Dlatego my niżej podpisani, informujemy Pana Starostę, że zwołujemy na dzień 04 listopada Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zgierskiego Klubu Sportowego „Włókniarz”. Porządek Zebrania przewiduje:
a)    Ocenę działania Komisji Rewizyjnej
b)    Ocenę pracy Zarządu Klubu
c)    Wybór Nowych Władz Statutowych Klubu.
                                                   

                                                  Lista członków Klubu popierająca wniosek
Lp.    Nazwisko    Imię    Data urodzenia    Miejsce zamieszkania    Własnoręczny podpis
1.    Płóciennik    Michał            

2.    Gogolewski    Bartosz            

3.    Karpiński    Miłosz            

4.    Ślaski    Marcin            

5.    Wojciechowski    Aleksander            

6.    Zieliński    Patryk            

7.    Gunia    Marcin            

8.    Raj    Jakub            
9.    Jasiński    Daniel            
10.    Urbanowicz    Kamil            
11.    Szczepaniak    Michał            
12.    Maksymowicz    Radosław            
13.    Mereć    Patryk            
14.    Kaczuk    Dominik            
15.    Sadowski    Grzegorz            
16.    Kaczuk    Robert            
17.    Bistuła    Henryk            
18.    Juszczak    Paweł            
19.    Dzwonowski    Andrzej            
20.    Chrzanowski    Maciej            
21.    Człapiński    Paweł            
22.    Stolarek    Karolina            
23.    Bieliński    Robert            
24.    Wojtczak    Adam            
25.    Chanczak    Tomasz            
26.    Grąbkowski    Bartosz            
27.    Barylak    Zuzanna            
28.    Pachnowski    Sławomir            
29.    Zydler    Mariusz            
30.    Domińczak    Sławomir            


Pismo do Komisji Rewizyjnej

  • autor: maciucha, 2016-10-17 13:12

Henryk  Bistuła                                                                                                  Zgierz, 17. 10. 2016

Dyrektor ZKS Włókniarz                                                                                Komisja Rewizyjna

                                                                                                                          Klubu ZKS Włókniarz

 

 

                               W dniu dzisiejszym otrzymałem potwierdzenie, że do chwili obecnej nie odbyło się żadne posiedzenie Komisji Rewizyjnej dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu w sprawie powołania nowych statutowych władz Klubu.  Zwołania czegoś, co w przypadku rezygnacji 5 członków Zarządu Klubu jest statutowym obowiązkiem Komisji Rewizyjnej. O zaistniałej sytuacji informowałem Komisję Rewizyjną w dniu 21 września br. Brak działania i podjęcia uchwały w tym temacie świadczy jednoznacznie o działaniu na szkodę Klubu i skutkować może wyciągnięciem konsekwencji statutowych, oraz zgłoszeniem świadomego działania na szkodę Klubu do odpowiednich władz.         

Dlatego też jeżeli data zebrania nie zostanie do dnia 21 października 2016 ogłoszona publicznie, to działając w zgodzie ze Statutem Klubu zostanie to zgłoszone jako działanie Komisji Rewizyjnej na szkodę Klubu i jako następne  działanie zostanie ogłoszone zgodne ze Statutem zwołanie    Nadzwyczajnego  Walnego Zebrania Członków ZKS Włókniarz przez  1/3 członków Klubu, o czym mówią odpowiednie zapisy Statutu.

 

 

                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                            Henryk Bistuła                                                                                                                                                           


Idzie nowe!

  • autor: maciucha, 2016-10-16 17:45

Prawdopodobnie dojdzie do przełomu w aktualnej sytuacji organizacyjnej Klubu. Wszystko wskazuje, że dzięki operatywności pewnych ludzi działających w strukturach Klubu na Włókniarzu kręcony będzie sensacyjno-przygodowy film pod roboczym na razie tytułem " Włókniarz nocą". Scenariusz przewiduje m.in. włamania do klubu, zaginięcie dokumentów, tajne spotkania i wiele, wiele innych. Wszystko to rozgrywa się w godzinach wieczorno-nocnych. Zakończenie będzie bardzo prozaiczne. Dobro zwycięży zło, Włókniarz będzie rósł w siłę a jego operatywnym działaczom będzie się żyło dostatnie. Prawda, że to będzie przebój??? Idzie nowe!!! Pozostaje tylko pytanie. Czy scenariusz filmu zostanie zrealizowany i jak w swoje role wcielą się główni aktorzy.


wniosek o urlop-pismo do członków Klubu- uczestników...

  • autor: maciucha, 2016-10-11 12:14

                                                                                                        Zgierz, 11 października 2016

 

Henryk Bistuła

Dyrektor ZKS Włókniarz

                                                                                                                      Nadzwyczajne Walne

                                                                                                                      Zebranie   Członków             

                                                                                                                                 ZKS Włókniarz

 

                Z uwagi na fakt, że w dniu wczorajszym zakończyłem długotrwałe leczenie i uzyskałem zgodę lekarza medycyny pracy na podjęcie obowiązków nałożonych na mnie umową o pracę zawartą ze Zgierskim Klubem Sportowym „Włókniarz”, w dniu dzisiejszym zgłosiłem się do biura Klubu w celu podjęcia pracy na swoim stanowisku. Stwierdziłem jednak brak komputera klubowego  oraz laptopa  zakupionego dla potrzeb  prowadzonej księgowości. Dowiedziałem się również, że Pani Karolina Stolarek zatrudniona przez Klub na podstawie umowy  o prace interwencyjne z Powiatowym Urzędem Pracy na stanowisku mojej asystentki mimo, że istniała pilna potrzeba wykonywania przez nią swoich obowiązków została wysłana na urlop wypoczynkowy. Fakty te oraz zaplombowane w dniu wczorajszym o godzinie 19,10 szafki z dokumentacją, świadczą jednoznacznie o działaniach uniemożliwiającym mi wykonywanie obowiązków pracowniczych.

Dlatego też składam na ręce Członków Walnego Zebrania wniosek urlopowy od 11 października do 31 października tj. 15 dni roboczych, ufając że do tego terminu odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu.

 

 

 

                                                                                                                                  Henryk Bistuła


Pismo do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

  • autor: maciucha, 2016-09-21 20:28

 

Henryk Bistuła                                                                                                Uniejów, 21 września 2016

Dyrektor  Klubu

ZKS Włókniarz

                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                    Rewizyjnej Klubu ZKS

                                                                                   Włókniarz

                                                                                    Stefan Wieczorek

Panie Przewodniczący!

 

                W dniu dzisiejszym dotarła do mnie wiadomość o rezygnacji z funkcji członków Zarządu  Klubu Panów: Rafała Kaftana, Tomasza Kucharskiego oraz Roberta Kaczuka. Ponieważ wcześniej swoje rezygnacje złożyli Panowie Robert Bieliński oraz Mariusz Zydler i moja osoba, więc Zarząd Klubu na dzień dzisiejszy liczy 2 członków wybranych przez Walne Zebranie- Remigiusz Fuss i Aneta Boniecka oraz dokooptowany przez Zarząd Pan Bartosz Gawrych. Zaistniała sytuacja  utraty przez Zarząd zdolności podejmowania uchwał i kierowania Klubem wymusza na Panu pilną potrzebę działań zgodnych ze Statutem Klubu, czyli zwołania w ustawowym terminie  30 dni od zaistnienia podmiotowej sytuacji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu w celu wyboru nowych władz statutowych Klubu. Jednocześnie wzywam Pana do zabezpieczenia w siedzibie Klubu dokumentów istotnych do dalszego funkcjonowania Klubu a przede wszystkim protokołów z dotychczasowych posiedzeń Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

W trosce o dobro Klubu proszę również Pana o poproszenie  Pani Anety Bonieckiej i Panów Remigiusza Fussa  oraz Bartosza Gawrycha o niepodejmowanie żadnych strategicznych działań dotyczących przyszłości Klubu. Działania te w sytuacji, kiedy Zarząd stracił zdolność decyzyjną mogą zostać potraktowane jako działania na szkodę Klubu.

 

 

                               Z poważaniem:                                                                Henryk  Bistuła


Archiwum aktualności


Reklama

Tabela ligowa

łódzkie » IV liga

Statystyki drużyny

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.